نکات مهم در مصرف سیناتروپین

نکات مهم در مصرف صحیح

نحوه مصرف صحیح سیناتروپین

نحوه صحیح مصرف

نحوه صحیح مصرف سیناتروپین

نحوه صحیح مصرف سیناتروپین

» آمادگی پیش از تزریق:

1. قلـم را از یخچـال خارج کرده و مدتی صبر کنید تا بـا محیط هم دما شـود.

2. دست‌های خود را به‌خوبی با آب و صابون بشویید.

مقاله من در اینجا مقاله من در اینجا مقاله من در اینجا

مقاله من در اینجا مقاله من در اینجا مقاله من در اینجا

مقاله من در اینجا مقاله من در اینجا مقاله من در اینجا

» مراحل تزریق:

3. قلم را با یک دست نگـه دارید. سـرپوش قلـم را بـا دست دیگـر بردارید.

۴. با پد الکلی، دیـواره قلم را ضدعفونی کنید.

۵. یک سوزن جدید برداشته و پس از جدا کردن برچسب آن، روی قلم قـرار دهیـد. سوزن را در جهـت عقربه‌هـای سـاعت بچرخانیـد تـا در جای خود محکم شـود.

۶. به آرامی درپوش خارجی سوزن را بردارید تـا جدا شـود. درپوش خارجی را بـرای زمانی که می‌خواهید سوزن را دور بیاندازید، نگه دارید.

توصيه مي‌شود از سوزن‌هاي موجود در بسته‌بندي قلم استفاده شود. در صورت اتمام سوزن‌هاي موجود، سوزن با شماره‌های G۲۹ تا G۳۱ و طول ٦ ميلي‌متر را از داروخانه تهيه نماييد.

۷. درپوش داخلی سوزن را با احتیاط برداشته و آن را دور بیندازید. قلم را به گونه‌ای نگه دارید که سرسوزن به سمت بالا باشد.

۸. در اولیـن اسـتفاده از هـر قلـم جدیـد، پیـچ تنظیم‌کننـده درجـه را روی عـدد 2 بچرخانیـد.

۹. به آرامی بـه محفظه حاوی دارو ضربه بزنید تا حباب‌های هوا به سمت بالا حرکت کنند. ممکن اسـت بعضی حباب‌های کوچـک در محفظه باقی بماند.

۱۰. دکمه نارنجی رنگ قلم را با انگشت شست فشـار دهید تا عدد 0 (صفر) در پنجره نمایشـگر درجه، در مقابـل نشـانگر قـرار گیـرد. در این مرحله خروج یک قطره مایـع را از سوزن خواهید دیـد. اگر هیچ قطره‌ای مشاهده نکردیـد، مراحل 8 تـا 10 را تکرار کنید. شما می‌توانید این مراحل را حداکثر ۴ بـار تکـرار کنیـد. در صورتـی کـه همچنـان هیـچ قطـره‌ای خارج نشـد، سـوزن را تعویض کنیـد. اگر بـا تعویض سوزن مشکل برطرف نشد، با مرکـز حمایت از بیماران شرکت سیناژن تمـاس بگیرید

» هیچگاه قبل از نصب سوزن، دکمه نارنجی رنگ را فشار ندهید.

» در صورتی که پس از گذاشتن سوزن بر روی قلم قطره‌ای دارو روی نوک سوزن دیده شد، نگران نباشید. در این صورت نیازی به انجام مراحل 8 تا 10 نیست.

۱۱. به فاصله ۵ سانتی‌متر از نـاف، جلـوی ران، یک سوم تحتانـی و پشتی بازو و باسـن بهتریـن مناطـق بـرای تزریق دارو هسـتند. بهتـر اسـت در هـر بـار تزریـق، بخـش متفاوتـی را انتخـاب کنیـد.

۱۲. پیچ تنظیم‌کننده درجه را بچرخانید تا عدد توصیه شده توسط پزشک در پنجره نمایشگر درجه در مقابل نشانگر ظاهر شود.

» از پیچاندن بیش از حد و غیرضروری پیچ تنظیم‌کننده درجه جدا اجتناب نمایید. این امر ممکن است باعث عدم عملکرد مناسب قلم شود.

» اگر پیچ تنظیم‌کننده درجه را بیش از درجه مورد نظر چرخاندید، برای تصحیح درجه و برگشت به مقدار مورد نیاز، آن را در خلاف جهت اولیه بچرخانید.

» هیچ‌گاه در حال تنظیم درجه، دکمه نارنجی رنگ را فشار ندهید، زیرا منجر به خروج دارو میگردد.

» زمانی که داروی موجود در قلم رو به اتمام باشد، شما نمی‌توانید پیچ تنظیم‌کننده درجه را بیش از مقدار موجود در آن بچرخانید. به پیچ تنظیم‌کننده درجه فشار وارد نکنید. قلم را دور بیندازید یا تعداد واحد باقیمانده از دارو را مصرف کرده و برای تکمیل درجه مورد نظرتان از یک قلم جدید استفاده نمایید.

» برای تنظیم درجه تنها از پیچ تنظیم‌کننده درجه استفاده کنید و از درجه‌بندی محفظه حاوی دارو به منظور تنظیم درجه استفاده نکنید.

۱۳. سـطح مـورد نیاز از پوسـت را با پـد الکلی، ضدعفونـی کنید.

۱۴. قلـم را بـا یـک دسـت گرفتـه و بـا دسـت دیگـر برآمدگـی کوچکـی در محـل مـورد نظـر بـرای تزریـق ایجـاد کنیـد.

۱۵. قلـم را بـا زاویه 90 درجـه در مرکز برآمدگی قـرار داده و سـوزن را تـا انتها وارد پوست نمایید.

۱۶. دکمه نارنجی رنگ را با انگشت شست به طور کامل به پایین فشار دهید تا عدد 0 (صفر) در مقابل نشانگر در پنجره نمایشگر درجه ظاهر شود.

‍‍۱۷. دکمه نارنجی رنگ قلم را از زمانی‌که عدد 0 (صفر) در مقابل نشانگر در پنجره نمایشگر درجه ظاهر شد؛ به مدت 10 ثانیه نگه داشته و سپس سوزن را از پوست خارج نمائید.

» هنگامی که به دکمه نارنجی رنگ فشار می‌آورید، مراقب باشید که با سایر انگشتان خود پیچ تنظیم‌کننده درجه را لمس نکنید؛ این کار ممکن است تزریق دارو را متوقف کند. تزریق دارو تنها با فشردن دکمه نارنجی رنگ به سمت پایین انجام میپذیرد.

» خروج مختصری خون یا دارو از محل تزریق نگران‌کننده نیست.

» در صورتی‌که بعد از اتمام تزریق، قطره‌های دارو از سوزن خارج شد، در تزریق بعدی سوزن را مدت زمان بیشتری در پوست نگه دارید.

» پس از تزریق محل تزریق را با پنبه خشک بپوشانید.

» هیچ‌گاه همه داروی موجود در قلم را بدون تجویز پزشک در یک نوبت تزریق نکنید.

۱۸. درپوش خارجی را با احتیاط روی سوزن قرار دهید. سپس آن را در خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا از جای خود خارج شود. سوزن را به همراه درپوش خارجی دور بیاندازید.

» بلافاصله پس از هربار تزريق، سوزن را از قلم جدا كنيد

۱۹. سرپوش محافظ را روی قلم بگذارید. قلم را جهت استفاده‌های بعدی در بسته‌بندی اصلی خود قرار داده و در یخچال یا دمای اتاق (زیر 25 درجه سانتیگراد) نگهداری کنید.

تزریق زیرجلدی ممکن است باعث درد زودگذر و یا کبودی اندکی در ناحیه تزریق شود.

در صورتي كه به هر دليل تزريق با موفقيت انجام نشد، در اسرع وقت با پزشك، داروساز يا مركز حمايت از بيمار شركت سيناژن با شماره ٤٢٥٩٣-٠٢١ تماس حاصل فرماييد.

نکات مهم در مصرف صحیح سیناتروپین

نکات مهم در مصرف صحیح سیناتروپین

بهترین نحوه مصرف داروی سیناتروپین چیست؟

از تمام دستوراتی که در مورد مصرف دارو به شما داده شده است پیروی کنید.

» این دارو به صورت زیرجلدی داخل بافت چربی تزریق می‌شود.

» نحوه صحیح تزریق دارو توسط پزشک یا پرستار به شما آموزش داده می‌شود.

» محل تزریق پس از هر بار تزریق عوض شود.

» تزریق نباید در محلی که پوست تحریک، کبود، قرمز یا زخم شده یا عفونت کرده است انجام شود.

» از تکان دادن شدید قلم دارو خودداری کنید.

» در صورت مشاهده تغيير رنگ، ذره يا كدورت از مصرف فراورده خودداري نمايید.

» قبل و بعد مصرف دارو دست‌های خود را بشویید.

» اگر پزشک توصیه به رعایت رژیم غذایی یا برنامه ورزشی کرده است از آن پیروی کنید.

» این دارو ممکن است نتیجه برخی از آزمایش‌های خون را تغییر دهد؛ در صورت مصرف این دارو پزشک خود را در جریان قرار دهید.

» توصيه می‌شود كه هنگام استفاده از فراورده، نام و شماره سري ساخت محصول بـه منظور حفظ سوابق سري‌هاي ساخت استفاده شده، ثبت شود.

بیماری‌ها

ام اس

پسوریازیس

آرتریت روماتوئید

+ بیشتر

مقالات علمی

ام اس

پسوریازیس

آرتریت روماتوئید

+ بیشتر

ارکید لایف

ارکید لایف ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای خود را در سراسر کشور با کادری مجرب به صورت رایگان بلافاصله پس از شروع درمان توسط بیمار آغاز می کند.

ارکید لایف مجهز به مرکز تماس ۲۴ ساعته با کادری مجرب است، که به صورت شبانه‌روزی پاسخگوی سوالات و مشکلات بیماران مصرف کننده داروهای شرکت ارکیدفارمد است.

ارکید لایف

ارکید لایف ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای خود را در سراسر کشور با کادری مجرب به صورت رایگان بلافاصله پس از شروع درمان توسط بیمار آغاز می کند.

ارکید لایف مجهز به مرکز تماس ۲۴ ساعته با کادری مجرب است، که به صورت شبانه‌روزی پاسخگوی سوالات و مشکلات بیماران مصرف کننده داروهای شرکت ارکیدفارمد است.